กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมทอผ้าพื้นเมือง
 
Torpahnasok Mukdahan
กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมทอผ้าพื้นเมือง
..ในจังหวัดมุกดาหารนั้น มีประชากรที่หลากหลายชนเผ่า หลายเชื้อชาติพันธ์ุ แต่ที่มีอยู่เป็นส่วนใหญ่
คือ "เผ่าภูไท" ซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นเด่นชัดมากที่สุด คือ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ 
มีจุดเด่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษครั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน และภูมิปัญญานี้ยังสืบทอดกันมามิได้เสื่อมหายไป นั้นคือการประดิษฐ์ คิดค้น จนมาเป็นเครื่องแต่งกายประจำท้องถิ่น หรือเรียกกันว่า "ทอผ้าพื้นเมือง"  ซึ่งสมมารถนำมาสร้างเป็นผลงานอันล้ำค่าทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป.. 
MORE
OUR PRODUCTS
Previous Next
 
ติดต่อได้ที่...คุณแม่เซิ้น  นาโสก 
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-2236941
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 1 บ้านนาโสก
ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000

e-mail : Torpagnasok@wewyn.com

 


 
..." ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าของเรา "...
Copyright © 2018 Powered by wewyn. All rights reserved.